Terapiapalvelut

 

Agape-valmennuksen terapia on ratkaisukeskeistä terapiaa 

 

Haluat­ko toi­mia asiak­kaa­na­ni? Voit käy­dä asiak­kaa­na ker­ran, tai sovit­taes­sa pidem­pään. Yksi tun­ti on 45 min ja voim­me olla ker­ral­laan yhden tun­nin tai 2x 45min.

Voim­me sopia myös sinun aika­tau­lusi mukaan käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on ensi­si­jai­ses­ti Vaa­sas­sa, Sei­nä­joel­la ja Isos­sa­ky­rös­sä, mut­ta myös etäis­tun­to on mah­dol­li­nen näin korona-aikana. 

Käyn­tien tavoit­teet ja sisäl­tö mää­räy­ty­vät tavot­tei­de­si ja toi­veit­te­si mukaisesti.

 

Hin­ta: 25 € / 45 min (sis.alv), 50€ / 90min  (sis.alv)

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!

Varaa aika!