Terapiapalvelut

 

Agape-valmennuksen ratkaisukeskeinen terapia toteutetaan tällä hetkellä opiskelutyönä ja myös etäyhteyden kautta

Opis­ke­len vii­meis­tä vuot­ta Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­peut­ti –kou­lu­tuk­ses­sa. Opis­ke­luun kuu­luu asiakastyöharjoittelu. 

Haluat­ko toi­mia asiak­kaa­na­ni? Voit käy­dä asiak­kaa­na ker­ran, tai sovit­taes­sa pidem­pään. Yksi tun­ti on 45 min ja voim­me olla ker­ral­laan 2x 45min tai yhden tun­nin. Voim­me sopia myös sinun aika­tau­lusi mukaan käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on ensi­si­jai­ses­ti Vaa­sas­sa, mut­ta myös etäis­tun­to on mah­dol­li­nen näin korona-aikana. 

Käyn­nit voi­vat tar­pee­si mukaan pitää sisäl­lään kris­til­li­siä ele­ment­te­jä tai niil­lä voi­daan hyö­dyn­tää puh­taas­ti rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian työ­ka­lu­ja ilman kris­til­li­siä elementtejä.

Hin­ta: 45 min 20 (sis.alv), 90min 40€ (sis.alv)

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!

Varaa aika!