Terapiapalvelut

Agape-valmennuksen terapiapalvelut

Aga­pe-val­men­nuk­sen tera­pia­pal­ve­lut perus­tu­vat rat­kai­su­kes­kei­seen kris­til­li­seen tera­pi­aan.

Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­pia voi pitää sisäl­lään seu­raa­via ele­ment­te­jä:

  • Sie­lun­hoi­toa ja sie­lun­hoi­to­te­ra­pi­aa
  • Rat­kai­su­kes­keis­tä tera­pi­aa ja rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian mene­tel­miä.

Rat­kai­su­kes­kei­nen kris­til­li­nen tera­pia perus­tuu kris­til­li­seen ihmis­kä­si­tyk­seen.

Agape-valmennuksen ratkaisukeskeinen terapia toteutetaan tällä hetkellä opiskelutyönä

Opis­ke­len Rat­kai­su­kes­kei­sel­lä kris­til­li­sel­lä tera­peut­ti –kurs­sil­la. Kou­lu­tus kes­tää kak­si vuot­ta ja sii­hen kuu­luu asia­kas­työ­har­joit­te­lu.

Haluat­ko toi­mia asiak­kaa­na­ni? Voit käy­dä asiak­kaa­na ker­ran, tai sovit­taes­sa pidem­pään. Yksi tun­ti on 45 min ja voim­me olla ker­ral­laan 2x 45min tai yhden tun­nin. Voim­me sopia myös sinun aika­tau­lusi mukaan käyn­ti­ti­hey­den. Vas­taan­ot­to on Vaa­sas­sa.

Käyn­nit voi­vat tar­pee­si mukaan pitää sisäl­lään kris­til­li­siä ele­ment­te­jä tai niil­lä voi­daan hyö­dyn­tää puh­taas­ti rat­kai­su­kes­kei­sen tera­pian työ­ka­lu­ja ilman kris­til­li­siä ele­ment­te­jä.

Hin­ta: 45 min 12,40 (sis.alv), 90min 15€ (sis.alv)

Ota yhteyt­tä ja varaa aika!

Varaa aika!