Työnohjaus

Meillä oli niin raskas kesä nuorten tilanteiden takia, etten tiedä miten olisin jaksanut tämän syksyn, mutta tämän lyhyenkin työnohjauksellisen valmennuksen jälkeen näen taas työssäni toivoa.”

Ratkaisukeskeinen ja valmennuksellinen työnohjaus keskittyy voimavaroihin ja ratkaisuihin ongelmien sijaan

 

Agape-valmennuksen työnohjaus on ratkaisukeskeistä ja valmennuksellista. Sen tavoitteena on auttaa työyhteisöä löytämään omat vahvuudet, voimavarat ja uusia näkökulmia työhön. Tavoitteet kuitenkin aina sovitaan tarkemmin työnohjauksessa.

Työnohjauksesta on tutkitusti hyötyä työhyvinvointiin ja työn mielekkyyteen. Sen kautta voidaan kehittää osaamista ja omaa työhyvinvointia. Se auttaa jaksamaan ja lisää työyhteisön tuottavuutta.

Tyonohjauksesta voi olla apua seuraavissa tilanteissa:

  • Työyhteisö on muutoksen edessä.
  • Haluat tutkia työn aiheuttamia tunteita
  • Haluat pohtia omaa uraa ja työssä kehittymistä tai työhyvinvointiasi
  • Haluat löytää työhösi uutta näkökulmaa, mutta et oikein tiedä miten
  • Haluat esimiehenä, että työyhteisössäsi vallitsisi positiviinen ja ratkaisukeskeinen työte
  • Työnantajana haluat panostaa työntekijöidesi työhyvinvointiin

Työnohjauksesta sovitaan aina ensisijaisesti työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhdessä. Työnohjaukselle sovitaan kesto ja tavoitteet viimeistään ensimmäisessä tapaamisessa. Työnohjauksesta tehdään yleensä kirjallinen sopimus.

Työnohjaus ei ole työn tekemiseen liittyvää neuvontaa vaan yhdessä työnohjaajan kanssa etsit ratkaisuja omiin mieltäsi askarruttaviin tilanteisiin työyhteisössä. Parhaimmillaan työnohjaus lisää työyhteisön sisäistä ymmärrystä suhteessa perustehtävään ja lisää yhteisön työhyvinvointia.

Työnohjauksessa tunnistetaan solmukohtia, joihin halutaan muutosta. Työskentely on dialogista ja yhteistyötä työnohjaajan ja ohjattavan välillä. Työskentelyssä edetään pieniin askelin kohti positiivista muutosta. Siinä luodaan toivoa, etsitään uusia näkökulmia työhön ja työyhteisöön ja voimaannutaan sekä oivalletaan uusia asioita ja tunnistetaan jo olemassa olevia vahvuuksia.

Työnojaus voi tapahtua Vaasan tai Isonkyrön tiloissa, yrityksesi tiloissa tai vaikka luonnossa. Myös etätapaamiset ovat mahdollisia.

Vaasan vastaanoton osoite: Sepänkyläntie 4, 65100 Vaasa

Isonkyrön vastaanoton osoite: Pohjankyröntie 135C 61500 Isokyrö

 

 

Mika Tenetz

Mika Tenetz

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja

 

Voimavarakeskeinen tiimityö nuoriso- ja lastensuojelutyössä

Autan nuoriso- ja lastensuojelutyötiimejä löytämään tiimin voimavarat ja jaksamaan työssä, jotta tiimiläiset voivat paremmin, eivätkä uuvuta itseään vaan jaksavat paremmin kohdata eri tilanteissa olevia nuoria ja lapsia.

Minulla on työurani kautta kokemusta haastavassa elämäntilanteessa olevien nuorten ohjaamisesta. Samoin minulla on työkokemusta lastensuojelutyöstä ja työskentelystä lastensuojelun asumisyksikössä. Ammatillisen kuntoutuksen kautta olen saanut ohjaamiskokemusta haastavassa tilanteessa olevien nuorten aikuisten yksilövalmennuksesta ja tuloksina voidaan mainita masennusoireiden alentumista, opiskelukuntoon kuntoutumista ja jopa työllistymistä.

Työnohjaajana käytän koko opiskelu- ja työhistoriani kokemusta. Kokemus erilaisten yksilöiden ja ryhmien ohjaamisesta on vahvuuteni. Jaksan innostua ja ihmetellä ihmisten kykyä löytää vaikeissakin tilanteissa ratkaisuja ja voimavaroja. Minua ilahduttaa aina, kun silmiin syntyy oivalluksen valo ja näkee, kuinka ihminen saa uutta virtaa ajatuksiin ja lähtee kurkottamaan kohti omia unelmiaan ja tavoitteitaan.

Muutoksen näkyväksi tekeminen saa minut innostumaan yhä uudestaan ja uudestaan. Olen nähnyt mm. seikkailukasvatuksen kautta, miten ihmisen elämän suunta on saanut uuden suunnan lyhyessäkin ajassa. Kaikki ei ole tullut valmiiksi, mutta suunta on muuttunut. Tällaiselle matkalle on aina ilo lähteä yhdessä.

 

 

Tää oli vähän niin kuin olisi laittanut lattialla sekaisin olleen kirjapinon järjestykseen kirjahyllyyn.”