Blogi

Tiedätkö kuka sinä syvimmiltäsi olet? Löydä itsesi!

Tiedätkö kuka sinä syvimmiltäsi olet? Löydä itsesi!

Mil­loin olet vii­mek­si miet­ti­nyt, kuka sinä todel­la olet? Jos et ole miet­ti­nyt, niin haluan antaa sinul­le teh­tä­vän: Varaa aikaa puo­li­sen tun­tia hil­jai­ses­sa pai­kas­sa, esi­mer­kik­si met­sä, laa­vu, hil­jai­nen huo­ne. Etsi muka­va asen­to ja anna hen­gi­tyk­se­si tasaan­tua tasai­sek­si. Anna sen hiljentyä…

lue lisää
Ongelman ulkoistaminen esineellä eli miten käytän omaan Aarrearkkuani

Ongelman ulkoistaminen esineellä eli miten käytän omaan Aarrearkkuani

Jos­kus asiois­ta puhu­mi­nen on vai­ke­aa. Eten­kin vai­kei­ta asioi­ta on han­ka­la sanoit­taa. Esi­neel­lä on jos­kus hel­pom­pi kuva­ta koke­mus­ta. Esi­neil­lä on hel­pom­pi kuva­ta ihmis­ten väli­siä suh­tei­ta ja myös saa­da nii­hin uusia näkö­kul­mia. Kun valit­set esi­neen jon­kin asian, tun­teen tai kokemuksen…

lue lisää

Sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrittäjäksi

Tou­ko­kuus­sa 2019 en oli­si iki­nä ihan hel­pol­la usko­nut, että jonain päi­vä­nä oli­sin kokoai­kai­nen yrit­tä­jä. Yri­tyk­sen nimi minul­la oli jo mie­les­sä, se oli siel­lä kum­mi­tel­lut jo vuo­sia. Haa­ve vain oli toteu­tu­mat­ta. Kesä­kuus­sa 2019 jätin jat­ka­mat­ta mää­rä­ai­kai­ses­sa han­ke­pääl­li­kön pes­tis­sä­ni ja jäin…

lue lisää